زرشک به صورت عمده و فله

محصولقیمت هر کیلو زرشکسفارش محصولتاریخ
زرشک پفکی درجه یک 93000تومان جزئیات و خرید محصول1401/03/25
زرشک پفکی درجه دو 85000تومانجزئیات و خرید محصول1401/03/25
زرشک دانه اناری 80000تومانجزئیات و خرید محصول1401/03/25

امیدوارم مطالب ذکر شده مورد توجه شما قرار گرفته باشه. هدف ما در این مقالات این است که شما خرید زعفران از کشاورز را به سادگی انجام دهید. برای تهیه زعفران سوپر نگین زعفران سرگل و خرید زعفران نگین با آذربو زعفران همراه باشید تا از کیفیت برتر مجموعه ما، بهره مند شوید.