زعفران به صورت عمده و فله

قیمت روز زعفران        تاریخ :۱۴۰۱/۰۱/۲۰

قیمت روز انواع زعفران در 01/01/20قیمت هر گرمسفارش محصول 
زعفران پوشال معمولی27000 تومانجزئیات و خرید محصول
زعفران پوشال قلمدار27500تومانجزئیات و خرید محصول
زعفران پوشال قلمدار صادراتی28000تومانجزئیات و خرید محصول
زعفران نگین سوپر صادراتی 35500 تومان جزئیات و خرید محصول
زعفران نگین سوپر33500تومانجزئیات و خرید محصول
زعفران نگین 32000تومانجزئیات و خرید محصول
زعفران نرمه، شکسته21500تومانجزئیات و خرید محصول
زعفران سرگل صادراتی29000تومانجزئیات و خرید محصول
زعفران سرگل قاینات28500تومانجزئیات و خرید محصول
زعفران سرگل ضعیف26000تومانجزئیات و خرید محصول
زعفران دسته (دختر پیچ)22000تومان جزئیات و خرید محصول

امیدوارم مطالب ذکر شده مورد توجه شما قرار گرفته باشه. هدف ما در این مقالات این است که شما خرید زعفران از کشاورز را به سادگی انجام دهید. برای تهیه زعفران سوپر نگین زعفران سرگل و خرید زعفران نگین با آذربو زعفران همراه باشید تا از کیفیت برتر مجموعه ما، بهره مند شوید.