زعفران به صورت عمده و فله

قیمت روز زعفران        تاریخ :۱۴۰۲/۰۲/۲۷

قیمت روز انواع زعفران در 02/02/27قیمت هر گرمسفارش محصول 
زعفران پوشال معمولی34500 تومانجزئیات و خرید محصول
زعفران پوشال قلمدار35500تومانجزئیات و خرید محصول
زعفران پوشال قلمدار صادراتی36000تومانجزئیات و خرید محصول
زعفران نگین سوپر صادراتی 39000 تومان جزئیات و خرید محصول
زعفران نگین سوپر38500تومانجزئیات و خرید محصول
زعفران نگین اتویی37500تومانجزئیات و خرید محصول
زعفران نرمه، شکسته25000تومانجزئیات و خرید محصول
زعفران سرگل صادراتی37500تومانجزئیات و خرید محصول
زعفران سرگل قاینات36000تومانجزئیات و خرید محصول
زعفران سرگل ضعیف35000تومانجزئیات و خرید محصول
زعفران دسته (دختر پیچ)31000تومان جزئیات و خرید محصول

امیدوارم مطالب ذکر شده مورد توجه شما قرار گرفته باشه. هدف ما در این مقالات این است که شما خرید زعفران از کشاورز را به سادگی انجام دهید. برای تهیه زعفران سوپر نگین زعفران سرگل و خرید زعفران نگین با آذربو زعفران همراه باشید تا از کیفیت برتر مجموعه ما، بهره مند شوید.