زعفران به صورت عمده و فله

قیمت روز زعفران        تاریخ :۱۴۰۱/۱۰/۰۱

قیمت روز انواع زعفران در 01/10/01قیمت هر گرمسفارش محصول 
زعفران پوشال معمولی25500 تومانجزئیات و خرید محصول
زعفران پوشال قلمدار26000تومانجزئیات و خرید محصول
زعفران پوشال قلمدار صادراتی26500تومانجزئیات و خرید محصول
زعفران نگین سوپر صادراتی 31000 تومان جزئیات و خرید محصول
زعفران نگین سوپر30500تومانجزئیات و خرید محصول
زعفران نگین 29000تومانجزئیات و خرید محصول
زعفران نرمه، شکسته23000تومانجزئیات و خرید محصول
زعفران سرگل صادراتی28500تومانجزئیات و خرید محصول
زعفران سرگل قاینات28000تومانجزئیات و خرید محصول
زعفران سرگل ضعیف27000تومانجزئیات و خرید محصول
زعفران دسته (دختر پیچ)25000تومان جزئیات و خرید محصول

امیدوارم مطالب ذکر شده مورد توجه شما قرار گرفته باشه. هدف ما در این مقالات این است که شما خرید زعفران از کشاورز را به سادگی انجام دهید. برای تهیه زعفران سوپر نگین زعفران سرگل و خرید زعفران نگین با آذربو زعفران همراه باشید تا از کیفیت برتر مجموعه ما، بهره مند شوید.