زعفران به صورت عمده و فله

قیمت روز زعفران        تاریخ :۱۴۰۱/۰۶/۲۸

قیمت روز انواع زعفران در 01/06/28قیمت هر گرمسفارش محصول 
زعفران پوشال معمولی33500 تومانجزئیات و خرید محصول
زعفران پوشال قلمدار34500تومانجزئیات و خرید محصول
زعفران پوشال قلمدار صادراتی35000تومانجزئیات و خرید محصول
زعفران نگین سوپر صادراتی 39000 تومان جزئیات و خرید محصول
زعفران نگین سوپر38000تومانجزئیات و خرید محصول
زعفران نگین 36000تومانجزئیات و خرید محصول
زعفران نرمه، شکسته26000تومانجزئیات و خرید محصول
زعفران سرگل صادراتی35000تومانجزئیات و خرید محصول
زعفران سرگل قاینات34500تومانجزئیات و خرید محصول
زعفران سرگل ضعیف31000تومانجزئیات و خرید محصول
زعفران دسته (دختر پیچ)26500تومان جزئیات و خرید محصول

امیدوارم مطالب ذکر شده مورد توجه شما قرار گرفته باشه. هدف ما در این مقالات این است که شما خرید زعفران از کشاورز را به سادگی انجام دهید. برای تهیه زعفران سوپر نگین زعفران سرگل و خرید زعفران نگین با آذربو زعفران همراه باشید تا از کیفیت برتر مجموعه ما، بهره مند شوید.