زعفران سوپرنگین            : ۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰

خرید زعفران نگین قاینات          : ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰

زعفران شبه نگین            : ۹٫۸۰۰٫۰۰۰

زعفران سرگل صادراتی       : ۹٫۵۰۰٫۰۰۰

خرید زعفران سرگل قاینات          : ۸٫۹۵۰٫۰۰۰

زعفران پوشال قلمدار         : ۸٫۷۰۰٫۰۰۰

زعفران پوشال معمولی       : ۸٫۳۰۰٫۰۰۰

زعفران دخترپیچ قاینات      : ۷٫۹۰۰٫۰۰۰

زعفران شکسته یا نرمه     : ۶٫۸۰۰٫۰۰۰

زعفران ریشه یا خامه       : ۱٫۳۰۰٫۰۰۰

امیدوارم مطالب ذکر شده مورد توجه شما قرار گرفته باشه. هدف ما در این مقالات این است که شما خرید زعفران از کشاورز را به سادگی انجام دهید